هفته گذشته، خبری بسیار ناراحت کننده طرفداران و علاقه مندان به سونی را تحت تاثیر قرار داد. خروج سونی موبایل از بازار خاورمیانه، ترکیه و آفریقا که به تبع آن خروج اسمارت فون های محبوب اکسپریا از بازار ایران را در پی خواهد داشت، غم انگیزترین خبری است که کاربران و علاقه مندان به سونی میتوانستند بشنوند.

پس از انتشار خبر خروج سونی موبایل از بازار خاورمیانه که توسط آقای ایوان بلاس اعلام شد بسیاری از علاقه مندان به سونی در این خصوص با سوالات زیادی مواجه شدند. اینکه خبر مذکور تا چه اندازه صحیح است و یا اینکه این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد؟ سایت اکسپریان تمام نگرانی های شما کاربران را درک میکند و در این مورد لازم میداند که آخرین اطلاعات را در خصوص خروج سونی موبایل از بازار خاورمیانه و ایران به شما برساند.

حدود دو ماه قبل و پس از انتشار گزارش مالی پایان ماه آوریل، سونی به نوعی تایید کرد که بخش موبایل خود را برای دستیابی به سودآوری کوچکتر خواهد کرد. بدیهی است که برای کوچکتر شدن یک واحد تجاری، ممکن است بسیاری قربانی شوند. به همین خاطر به نظر میرسد سونی موبایل تصمیم گرفته تا سیاست های خود در منطقه را تغییر داده و فعالیت خود در برخی از بازارها را محدود کند.

بر اساس آنچه که تا این لحظه مشخص است، سونی موبایل قصد ایجاد تغییراتی را در سیاست های خود دارد که یکی از اینها محدود کردن حضور در بازار خاورمیانه است. با این حال هنوز کم و کیف ماجرا و چگونگی فعالیت در این منطقه مشخص نیست. سونی موبایل به اهمیت بازار خاورمیانه واقف بوده و حتی با محدود کردن فعالیت خود در این منطقه همچنان نظارت خود را بر این نقطه از جهان ادامه خواهد داشت. در حال حاضر سونی تصمیم نهایی خود را نگرفته و فعلا هیچ خبری به صورت رسمی در خصوص توقف فعالیت در خاورمیانه و ایران مورد تایید نیست. سایت اکسپریان به محض دریافت اخبار جدید آن را به اطلاع شما خواهد رساند.