Android-M
گوگل در پایان هر ماه، آخرین وضعیت نسخه های مختلف اندروید را ارائه میکند تا سهم هر نسخه در هر برهه زمانی مشخص گردد. جدیدترین وضعیت توزیع نسخه های اندروید امروز توسط گوگل منتشر شده که رشد آخرین نسخه موجود بیش از بقیه به چشم آمده است.

در جدیدترین وضعیت توزیع که مربوط به ماه جاری است اندروید 6.0 مارشمالو برای اولین بار توانست مرز 10 درصد را بشکند و از آن عبور کند. سهم این نسخه حالا به 10.1 درصد رسیده تا نشان دهد محبوبیت این نسخه روز به روز در حال افزایش است. به روزرسانی های مختلف و همچنین عرضه گوشی های جدید با اندروید 6.0 عواملی بودند که در ماه گذشته موجب افزایش سهام این نسخه شدند.

اما در این جدول اندروید لالی پاپ متشکل از دو نسخه 5.0 و 5.1 جمعاً با 35.4 درصد بیشترین سهم را از نسخه های اندروید در اختیار دارند. کیت کت نیز با 31.6 درصد در رتبه دوم است و خانواده جلی بین نیز جمعا با 18.9 درصد رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

gsmarena_002