گوگل هر ماه گزارشی از توزیع نسخه های مختلف اندروید را ارائه میدهد، که نشان دهنده میزان نسخه های فعال اندروید به صورت دقیق بر روی دستگاههای اندرویدی دنیا میباشد. این موضوع از 2 جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه گزارشی برای همگان میباشد و دوم اینکه به توسعه دهندگان کمک میکند تشخیص دهند که برنامه خود را باید برای کدام محدوده از دستگاههای اندرویدی منتشر کنند تا بازخورد مثبتی داشته باشد.

اندروید 8.0 اوریو حدود 9 ماه است که توسط گوگل معرفی شده اما در این مدت هنوز نتواسته آنطور که باید فراگیر شود. در آخرین آمار ارائه شده توسط گوگل، اندروید اوریو متشکل از دو نسخه اندروید 8.0 و 8.1 تنها 5.7 درصد از کل دستگاه های اندرویدی را شامل میشود که در مقایسه با ماه گذشته حدود 1 درصد افزایش داشته است. این آمار، یعنی سهم 9 ماهه اوریو از بازار در مقایسه با نسخه های دیگر در سال های قبل، نشان میدهد اوریو در زمینه فراگیر شدن ناموفق تر از نسخه های قبل بوده است.

در آخرین آمار ارائه شده توسط گوگل اندروید نوقا متشکل از دو نسخه 7.0 و 7.1 همچنان بیشترین سهم را در بین تمامی نسخه های اندروید در اختیار دارد. سهم نوقا در این آمار به 31.1 درصد رسیده تا نزدیک به یک سوم گوشی های هوشمند اندرویدی را شامل شود. اندروید مارشمالو یا همان اندروید 6.0 نیز با 25.0 درصد سهم قابل توجهی را در اختیار داشته و در رتبه دوم قرار گرفته است. در این جدول اندروید لالی پاپ هم با نزدیک به 22.2 درصد در جایگاه سوم قرار دارد.

منبع: