اندروید نوقا چند ماهی است که به صورت رسمی توسط گوگل معرفی شده اما هنوز دستگاه های بسیار کمی هستند که این نسخه را اجرا میکنند. به جز نکسوس ها و پیکسل ها که تحت حمایت گوگل این آپدیت را دریافت کردند، سایر شرکت ها نتوانستند دستگاه های زیادی را به این نسخه ارتقا دهند.

در جدیدترین وضعیت توزیع نسخه های مختلف اندروید که توسط گوگل ارائه شده، اندروید نوقا متشکل از دو نسخه اندروید 7.0 و 7.1 مجموعا 1.2 درصد ( 0.9 درصد سهم اندروید 7.0 و 0.3 درصد سهم اندروید 7.1) از کل سهام اندروید را در اختیار خود گرفته است.

لالی پاپ که این نیز از دو نسخه تشکیل شده همچنان بیشترین سهم را در بین نسخه های مختلف اندروید داراست. سهم لالی پاپ مجموعا 32.7 درصد است که بالاتر از مارشمالو با 30.7 درصد در رده نخست قرار گرفته است. بعد از مارشمالو هم کیت کت در رده سوم قرار گرفته و جلی بین نیز رده بعدی جا خوش کرده است.

منبع: