با گذشت حدود 7 ماه پس از معرفی رسمی اندروید 7 توسط گوگل، این نسخه در جدیدترین وضعیت توزیع نسخه های مختلف اندروید توانست با رشد قابل قبولی سهم خود را در این جدول افزایش دهد.

نوقا که متشکل از دو نسخه اندروید 7.0 و 7.1 است، تا ماه گذشته مجموعاً 1.2 درصد از کل نسخه های اندروید را در اختیار داشت. اما در ماه جاری با رشد قابل قبولی که داشت موفق شد به 2.8 درصد از کل مصرف کنندگان اندروید دست یابد. از این مقدار 2.4 درصد برای اندروید 7.0 و 4 دهم درصد هم برای اندروید 7.1 است.

در بین کل نسخه های اندروید، لالی پاپ هنوز با 32.5 درصد در رده نخست قرار دارد. سهام لالی پاپ نسبت به ماه گذشته کم شده اما سهم مارشمالو از این جدول همچنان در حال رشد بوده و حالا به 31.3 درصد رسیده است. به نظر میرسد ماه آینده مارشمالو برای اولین بار میتواند با عبور از لالی پاپ به فعال ترین نسخه اندروید در بین کاربران تبدیل شود.