KitKat

گوگل آخرین وضعیت توزیع نسخه های مختلف اندروید را ارائه کرد که در آن اندروید جلی بین متشکل از سه نسخه اندروید 4.1، 4.2 و 4.3 همچنان در صدر قرار گرفته است. در این جدول اندروید 4.1 با 26 درصد بیشترین سهم را در اختیار دارد و در مجموع اندروید جلی بین نیز بیش از نیمی از دستگاه های فعال را تشکیل میدهد.

 

پس از اندروید جلی بین که مدتهاست در رتبه اول توزیع قرار گرفته آخرین نسخه موجود یعنی کیت کت قرار دارد که سهم آن از بازار در ماه آگوست از مرز 20% فراتر رفته است. اندروید 4.4 کیت کت در این ماه با سهم 20.9 درصدی در رتبه دوم قرار دارد که با توجه به اینکه کمتر از یک سال از معرفی این نسخه میگذرد این آمار میتواند نتیجه ای قابل قبول برای گوگل محسوب گردد.

August-2014-android-platform-stats-2

پس از اندروید کیت کت اندروید 2.3 و 4 نیز به ترتیب در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند. برای اولین بار اندروید 3 که فقط برای تبلت ها عرضه شده بود با توجه به سهم بسیار اندکش در جدول ماهانه گوگل هیچ جایی ندارد.