droooooiiiids
موسسه Strategy Analytics با ارائه آماری جامع به وضعیت فروش تلفن های هوشمند در سال 2014 پرداخته است. در این بررسی فروش کل گوشی های هوشمند در سال 2014 یک میلیارد و 283 میلیون دستگاه بر آورد شده که در مقایسه با سال قبل از آن 29 درصد رشد را نشان میدهد.

با نگاهی به این آمار موفقیت گوگل در تسخیر بازارهای جهانی کاملا مثال زدنی است. فروش گوشی های هوشمند با سیستم عامل اندروید در سال 2014 از مرز 1 میلیارد دستگاه عبور کرد و با فروش کل یک میلیارد و 42 میلیون دستگاه بیش از 80 درصد کل بازار های جهانی را به خود اختصاص داد. سهم اندروید از کل بازار در سال 2013 به میزان 78.9% بوده که در سال 2014 این مقدار به 81.2% رسیده است.

1

2
در این آمار پس از اندروید، آی او اس و ویندوزفون به ترتیب با 15 و 3 رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. این دو با وجود افزایش دستگاه های فعال شده در سال 2014 نسبت به سال ماقبل آن از نظر تعداد، اما با کاهش سهم خود از بازارهای جهانی رو به رو شدند. سهم اندروید در حالی از یک میلیارد دستگاه فراتر رفته که سال ماقبل آن تعداد کل گوشی های هوشمند در جهان به یک میلیارد دستگاه نرسیده بود.