Screenshot (29)
ضد آب بودن گوشی های اکسپریا و به طور کلی پلمب بودن بدنه پشت دستگاه، اگر چه راه های نفوذ آب را به درون دستگاه به کلی مسدود میکند، اما برای تعمیرکاران دردسرهای فراوانی دارد. تعمیرکاران بر خلاف گوشی هایی که قسمت پشت آنها به صورت یک درب معمولی باز میشود، کار راحتی را با گوشی های اکسپریا ندارند.

باز کردن بدنه پشت دستگاه در گوشی های سری Z دردسر های زیادی دارد که بعضا نیز باعث ایجاد خسارت به دستگاه میشود. اما به هر حال همیشه راه های ساده ای برای هر کاری وجود دارد که با آن میتوان سریعتر به هدف مورد نظر دست یافت.

ویدئوی کوتاهی که در ادامه مشاهده میکنید، آموزش ساده ای از چگونگی باز کردن درب پشت اکسپریا Z5 است. باز کردن این درب که به صورت شیشه ای است، اگر از روی اصول باشد آنچنان هم دشوار نیست. این ویدئو را تماشا کنید: