87fd99ce19c49c378e0f21b45afd3748
اواسط خرداد بود که فریموری با شماره 10.5.A.0.233 برای خانواده Z اکسپریا به تایید رسیده بود. این فریمور حالا و با گذشت 2 هفته از تایید برای اکسپریا Z منتشر شده است. این به روزرسانی در جهت تکمیل نسخه ی قبل کیت کت است که ماه گذشته برای این خانواده منتشر شده بود.

این آپدیت تا به این لحظه فقط در کشور اتریش دریافت شده است. با وجود اینکه فریمور نامبرده برای تمامی مدلهای خانواده زد مورد تایید قرار گرفته میتوانیم امیدوار باشیم تا در روزهای آینده تمامی مناطق بتوانند آپدیت جدید را دریافت کنند.
Xperia-Z_10.5.A.0.233-315x560

با توجه به اینکه این آپدیت هنوز به صورت جهانی در دسترس قرار نگرفته پس طبیعی است که کاربران در کشور ما قادر به دریافت این آپدیت به طور مستقیم نباشند. اما جای نگرانی نیست چرا که در صورت انتشار گسترده تر این فریمور ما شما را در خبری جداگانه از آن مطلع خواهیم کرد.