x-l-10_1520558128

سونی آپدیتی جدید را برای اکسپریا L در نظر دارد که به زودی منتشر خواهد کرد. این آپدیت با شماره ساخت 15.3.A.1.16 و در جهت تکمیل نسخه قبلی 15.3.A.1.14 منتشر میشود. آپدیت آینده برای تمامی مدل های اکسپریا L اعم از C2105 و C2104 در نظر گرفته شده است.

هرچXLند که هنوز این خبر به تایید نرسیده و فریمور این نسخه نیز مورد تایید قرار نگرفته اما سونی سورس رام مخصوص این بیلد نامبر را در سایت خود قرار داده است. در حال حاضر آخرین نسخه رسمی منتشر شده برای اکسپریا L همان فریمور 15.3.A.1.14 میباشد. با توجه به تغییر شماره ساخت آپدیت جدید نسبت به قبل نسخه اندروید 4.2.2 برای آن حتمی است و احتمالا شامل تغییرات بسیار کوچکی خواهد بود.

Sonymobile
با تشکر از amir n