gsmarena_002

بعد از گذشت چند روز از خبر این که سونی دیگر آپدیتی را برای اکسپریا M و M Dual منتشر نمی کند، خبر جدیدی از آپدیت این گوشی ها و تایید شدن آن توسط PTCRB به گوش می رسد. این سایت یک آپدیت بسیار جزئی را برای این دو گوشی رده متوسط سونی تایید می کند. همانطور که در عکس ها هم مشاهده می کنید شماره های این آپدیت 15.4.A.1.10 و 15.5.A.1.6 می باشد و باید منتظر ماند و دید که سونی این آپدیت را منتشر می کند یا خیر.

به هر حال در صورت منتشر شدن این آپدیت، سونی زیر قول خود زده و خبر منتشر نشدن آپدیت جدید برای این دو گوشی را باطل می کند. به نظر شما این اتفاق ممکن است برای دیگر مدل های از دید خارج شده ی سونی بیفتد؟Xperia-M_15.4.A.1.10-640x635

Xperia-M-Dual_15.5.A.1.6-640x614