sp-8_1937011611
نزدیک به یک ماه از تایید فریموری جدید با شماره 12.1.A.1.192 برای اکسپریا SP میگذرد و هنوز خبری از انتشار آپدیت مربوط به این نسخه نیست. تایید این فریمور برای اکسپریا SP همزمان با تایید فریمور 9.2.A.1.199 اکسپریا T , V بود که هفته گذشته این آپدیت را دریافت کردند.

اپراتور فرانسوی sfr که امروز نوید انتشار آپدیت اکسپریا M را در آینده ای نزدیک به ما داده بود، حالا خبر انتشار آپدیت جدید اکسپریا SP با کد 12.1.A.1.192 را اعلام کرد.

4.3.192SP

طبق گزارش موجود در این سایت آزمایشات این فریمور بر روی اکسپریا SP به پایان رسیده و این نسخه در تاریخ امروز 21 مارس برابر با اول فروردین منتشر خواهد شد. با این حساب میتوانیم امیدوار باشیم که آپدیت جدید اکسپریا SP تا پایان امشب منتشر شود، هرچند که ممکن است در مرحله اول این نسخه فقط در دسترس کاربران این اپراتور قرار بگیرد که در این صورت تا انتشار جهانی آن تنها راه پیش روی ما برای آپدیت استفاده از فلش تولز و رام رسمی است.

smartphones