T-Mobile-Xperi-Z3-bent
پس از معرفی رسمی آیفون 6 و ماجرای جالب خم شدن این دستگاه، صحبت های زیادی در مورد مقاومت این دستگاه و سایر گوشی های هوشمند در برابر خم شدن مطرح شد. در تست های مختلف بسیاری اقدام به خم کردن گوشی های اکسپریا از جمله اکسپریا Z2 و اکسپریا Z3 کامپکت کردند که در تمام ویدئو ها گوشی های اکسپریا بودند که سربلند بیرون آمدند.

حال یکی از صاحبان اکسپریا Z3 که از مشتریان T-mobile نیز بوده با انتشار تصاویری از خم شدن گوشی خود ما را از این بابت نگران کرده است. این کاربر میگوید که بدنه اکسپریا Z3 بدون وارد آمدن فشار زیاد اندکی خم شده است. نمونه همین مشکل را سال گذشته نیز ما در اکسپریا Z1 مشاهده کرده بودیم. به طوری که برخی کاربران مدعی خم شدن دستگاه شده بودند که البته بعدها مشخص شد به علت قرار گیری در جیب پشت شلوار و فشار آمدن به دستگاه در حین نشستن بدنه دستگاه خم شده بود.

Xperia-Z3-Bent-Issue

Xperia-Z3-Frame-Bent

Xperia-Z3-BendGate

T-Mobile-Xperi-Z3-bent

اما مشکل خم شدن این دستگاه تنها مورد گزارش شده برای اکسپریا Z3 نیست. یکی دیگر از کاربران اکسپریا Z3 که اتفاقا آن هم از مشتریان T-mobile بوده گزارش داده که بدنه اکسپریا Z3 بدون وارد آمدن ضربه دچار شکستگی شده است. البته با توجه به شیشه ای بودن بدنه اکسپریا Z3 احتمالا شکسته شدن پشت آن غیر ممکن نیست اما این که آیا واقعا بدنه دستگاه بدون ضربه دچار شکستگی شده یا خیر جای سوال دارد! یک شکستگی که پیش از این نیز در مورد اکسپریا Z1 و Z2 نیز گزارش شده بود اما هیچگاه به جواب قطعی در مورد آن نرسیدیم.

Xperia-Z3-Screen-Cracks

Xperia-Z3-Hairline-crack-on-back-panel

Xperia-Z3-Self-cracking-screen-issue

حال مشخص نیست که این خم شدگی یا شکستگی واقعا بدون برخورد ضربه یا فشار بوده یا با وارد آمدن فشار و ضربه این مشکل بوجود آمده است! با این وجود به نظر نمیرسد این مشکل آنچنان نگران کننده باشد. چرا که گزارش انگشت شماری از این مشکل به دست رسیده و شکستگی و خم شدگی در این دستگاه یک مشکل شایع محسوب نمیشود.