xz1c-25_963884746
تا به امروز تصور ما از اکسپریا Z1 Compact استفاده از شیشه در قسمت پشت و جلوی بدنه این دستگاه بود که در مورد آن نیز بحث زیادی شد. اما به نظر میرسد این تصورات همگی غلط از آب در آمده و سونی در این مدل از بدنه پلاستیکی در قسمت پشت دستگاه استفاده کرده است!

تقریبا تمام بررسی هایی که از این دستگاه به عمل آمده بود از وجود یک شیشه گوریلاگلس در قسمت جلو و شیشه پلی کربنات در قسمت پشت این دستگاه حکایت داشت. نمایندگان سونی موبایل نیز به این موضوع اصرار داشتند و در راهنمای این محصول نیز به وجود شیشه در هر دو قسمت پشت و جلوی دستگاه اشاره کرده بود.

اما اتفاقی که در اینجا رخ داد ویرایش راهنمای این محصول و تغییر در متن آن است. قسمتی از متن دفترچه راهنمای این دستگاه از “هر دو طرف این دستگاه از شیشه با دوام ساخته شده است” به ” قسمت جلوی این دستگاه از شیشه با دوام ساخته شده است” تغییر پیدا کرده است.
Xperia-Z1-Compact-plastic-back-640x492
این نحوه تغییر جمله بندی عجیب به نظر میرسد که تا به حال نیز رخ نداده بود. همین امر باعث شده این احتمال برود که در بدنه پشتی این دستگاه از پلاستیک به جای شیشه پلی کربنات استفاده شده است.

Xperiablog