xl_Sony-Xperia-SP-624
اگر به خاطر داشته باشید هفته گذشته اپراتور فرانسوی SFR در سایت رسمی خود خبر انتشار آپدیت اکسپریا SP را در تاریخ 21 مارس منتشر کرد. این آپدیت قرار بود با کد 12.1.A.1.192 و در جهت رفع ایرادات موجود در نسخه قبلی که شماره آن 12.1.A.0.266 بوده منتشر شود.

در حالی که ما انتظار انتشار این آپدیت را در تاریخ 21 مارس داشتیم این اپراتور تاریخ این به روزرسانی را تغییر داده و از 21 مارس به 21 آوریل موکول کرده است. البته نباید این نکته را فراموش کنیم که این تاریخ مخصوص انتشار آپدیت جدید برای اپراتور SFR است که عرضه جهانی این آپدیت ممکن است بسیار زودتر از این تاریخ رخ دهد.

Xperiablog