DSC_1131
وقتی سه ماه قبل و در جریان کنگره جهانی موبایل، سونی به یک باره خانواده ای جدید را در گوشی های هوشمند خود به اسم “X” راه اندازی کرد، همه ما متعجب شدیم، اما حقیقت این بود که نگاه سونی به کیلومترها دورتر دوخته شده بود.

سونی در کنار سه محصول از سری X، از گجت های هوشمند دیگری نیز به صورت دمو پرده برداشت. اکسپریا Ear, اکسپریا Eye, اکسپریا Projector و اکسپریا Agent در کنار خانواده اکسپریا X نشانه هایی از آینده نگری های سونی در بابت تکنولوژی های فردای ما بودند.

اگر به خاطر داشته باشید، مدیران سونی موبایل در مقاطعی از تفکرات این شرکت برای یافتن جایگزینی برای گوشی های هوشمند صحبت کرده بودند. در کنگره جهانی و پس از معرفی محصولات جدید نیز سونی نشان داد تا برای هوشمندتر کردن زندگی ما قدم برمیدارد. تکه دیگر پازل ما صحبت های کازو هیرای در سال گذشته است که گفته بود، سونی در بخش موبایل یک استراتژی جدید را به صورت سه ساله و از سال 2016 تا 2018 دنبال خواهد کرد.

حالا این تکه های پازل در کنار هم قرار گرفته اند و مجموع آنها سندی جدید از آینده سونی را نشان میدهند. درز دهنده مشهور، Ricciolo که طرفداران اکسپریا به خوبی آن را میشناسند، امروز سندی جدید از سونی را افشار کرده آینده که این شرکت را در سال های پیش رو نمایان میکند. در این سند، اکسپریا به فصل سوم فعالیت خود که از سال 2016 تا 2018 هست وارد شده است. اما در این فصل نام اکسپریا تنها به گوشی های هوشمند این شرکت خلاصه نمیشود و در آن اینترنت اشیا و سرویس های ابری نیز به این حیطه وارد شدند.
Screenshot (49)
تصور بعیدی است که اگر بخواهیم، گوشی های هوشمند را به همین شکل امروزی در چند سال آینده نیز مشاهده کنیم. قطعا دنیا به سمت هوشمند شدن تمامی ابزارها و وسایل ما میرود و سونی نیز با آکاهی از همین موضوع، فصل سوم فعالیت های اکسپریا را با ورود به همین حیطه آغاز کرده است. با این وضعیت قابل تصور است که در آینده ما در بخش موبایل سونی، در کنار گوشی های هوشمند اکسپریا، گجت های هوشمند دیگری نیز که نمونه ای آن را در کنگره جهانی موبایل دیدیم، مشاهده کنیم. نظر شما در این خصوص چیست؟