baner_akasi_J.P.G
پس از پایان داوری تصاویر ارسالی شما عزیزان و ارائه یک پیش نمایش از تصاویر منتخب، حالا نوبت به انتخاب عکس برتر توسط کاربران شده است. ما با احترام به نظر کاربران محترم، انتخاب عکس برتر را از این پس بر عهده شما قرار داده ایم تا شما با تماشای تصاویر برگزیده عکس مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در این مرحله تصاویر ارسال شده در بخش آزاد مورد نظرسنجی قرار میگیرند. امتیازات ثبت شده در بخش داوری از این مرحله به بعد هیچ تاثیری در رای گیری کاربران ندارند و تنها در تقسیم بندی تصاویر در گروه های مختلف در نظر گرفته شدند.

پس از پایان داوری 60 عکس در بخش آزاد به این مرحله رسیدند که آن ها را در سه گروه تقسیم کردیم. هر گروه شامل 20 عکس میباشد که پس از پایان رای گیری 8 عکس برتر از هر گروه به مرحله نیمه نهایی راه پیدا خواهند کرد.

توجه: تمامی عکس های حاضر در این مرحله دارای یک کد هستند که در کنار آنها قرار گرفته است. در این مرحله هر شخص میتواند حداکثر 3 عکس را انتخاب کند. در کنار هر عکس علاوه بر کد، امتیاز بخش داوری نیز قرار گرفته است.

با مشاهده تصاویر منتخب، میتوانید عکس مورد نظر خود را در انتهای مطلب انتخاب کنید.

کد 34 الف : مجموع امتیاز 98
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 20
پیام تصویر برای بخش آزاد : 19
A (34)

کد 11 الف : مجموع امتیاز 96
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 19
پیام تصویر برای بخش آزاد : 19
A (11)

کد 12 الف : مجموع امتیاز 95
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 20
پیام تصویر برای بخش آزاد : 20
A (12)

کد 52 الف : مجموع امتیاز 95
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 19
A (52)

کد 20 الف : مجموع امتیاز 94
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 19
پیام تصویر برای بخش آزاد : 18
A (20)

کد 74 الف : مجموع امتیاز 94
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 19
A (74)

کد 96 الف : مجموع امتیاز 94
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 20
پیام تصویر برای بخش آزاد : 18
A (96)

کد 5 الف : مجموع امتیاز 93
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 19
پیام تصویر برای بخش آزاد : 19
A (5)

کد 40 الف : مجموع امتیاز 93
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 19
A (40)

کد 16 الف : مجموع امتیاز 92
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 20
پیام تصویر برای بخش آزاد : 18
A (16)

کد 42 الف : مجموع امتیاز 92
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 17
پیام تصویر برای بخش آزاد : 19
A (42)

کد 70 الف : مجموع امتیاز 92
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 18
A (70)

کد 2 الف : مجموع امتیاز 91
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 18
A (2)

کد 22 الف : مجموع امتیاز 91
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 18
A (22)

کد 69 الف : مجموع امتیاز 91
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 17
A (69)

کد 26 الف : مجموع امتیاز 90
کادر بندی و تراز: 16
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 19
پیام تصویر برای بخش آزاد : 20
A (26)

کد 77 الف : مجموع امتیاز 90
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 17
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 19
A (77)

کد 110 الف : مجموع امتیاز 90
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 14
پیام تصویر برای بخش آزاد : 20
A (110)

کد 51 الف : مجموع امتیاز 89
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 18
A (51)

کد 105 الف : مجموع امتیاز 89
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 17
A (105)

گروه یک بخش آزاد

 • کد 105 الف (12%, 161 رای)
 • کد 74 الف (12%, 160 رای)
 • کد 34 الف (10%, 135 رای)
 • کد 12 الف (7%, 102 رای)
 • کد 69 الف (6%, 87 رای)
 • کد 11 الف (6%, 77 رای)
 • کد 52 الف (5%, 73 رای)
 • کد 2 الف (5%, 68 رای)
 • کد 96 الف (5%, 68 رای)
 • کد 22 الف (5%, 67 رای)
 • کد 77 الف (4%, 58 رای)
 • کد 26 الف (4%, 55 رای)
 • کد 40 الف (4%, 52 رای)
 • کد 20 الف (3%, 47 رای)
 • کد 16 الف (3%, 40 رای)
 • کد 51 الف (3%, 37 رای)
 • کد 110 الف (2%, 30 رای)
 • کد 5 الف (2%, 25 رای)
 • کد 70 الف (1%, 17 رای)
 • کد 42 الف (1%, 14 رای)

مجموع آرا: 897

Loading ... Loading ...