baner_akasi_J.P.G
پس از پایان داوری تصاویر ارسالی شما عزیزان و ارائه یک پیش نمایش از تصاویر منتخب، حالا نوبت به انتخاب عکس برتر توسط کاربران شده است. ما با احترام به نظر کاربران محترم، انتخاب عکس برتر را از این پس بر عهده شما قرار داده ایم تا شما با تماشای تصاویر برگزیده عکس مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در این مرحله تصاویر ارسال شده در بخش پاناروما مورد نظرسنجی قرار میگیرند. امتیازات ثبت شده در بخش داوری از این مرحله به بعد هیچ تاثیری در رای گیری کاربران ندارند و تنها در تقسیم بندی تصاویر در گروه های مختلف در نظر گرفته شدند.

پس از پایان داوری 20 عکس در بخش آزاد به این مرحله رسیدند که آن ها را در دو گروه تقسیم کردیم. هر گروه شامل 10 عکس میباشد که پس از پایان رای گیری 4 عکس برتر از هر گروه به مرحله فینال راه پیدا خواهند کرد.

توجه: تمامی عکس های حاضر در این مرحله دارای یک کد هستند که در کنار آنها قرار گرفته است. در این مرحله هر شخص میتواند حداکثر 3 عکس را انتخاب کند. در کنار هر عکس علاوه بر کد، امتیاز بخش داوری نیز قرار گرفته است.

با مشاهده تصاویر منتخب، میتوانید عکس مورد نظر خود را در انتهای مطلب انتخاب کنید.

کد 26 پ : مجموع امتیاز 98
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 20
رنگبندی و نورپردازی: 20
اتصال و یکنواختی تصویر : 19
P (26)

کد 16 پ : مجموع امتیاز 95
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 17
اتصال و یکنواختی تصویر : 20
P (16)

کد 4 پ : مجموع امتیاز 94
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 18
اتصال و یکنواختی تصویر : 20
P (4)

کد 28 پ : مجموع امتیاز 93
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
اتصال و یکنواختی تصویر : 19
P (28)

کد 30 پ : مجموع امتیاز 93
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 18
اتصال و یکنواختی تصویر : 18
P (30)

کد 18 پ : مجموع امتیاز 92
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 17
اتصال و یکنواختی تصویر : 19
P (18)

کد 1 پ : مجموع امتیاز 91
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 19
اتصال و یکنواختی تصویر : 19
P (1)

کد 8 پ : مجموع امتیاز 91
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
اتصال و یکنواختی تصویر : 19
P (8)

کد 9 پ : مجموع امتیاز 90
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 17
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 19
اتصال و یکنواختی تصویر : 19
P (9)

کد 21 پ : مجموع امتیاز 89
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 17
اتصال و یکنواختی تصویر : 19
P (21)

گروه یک بخش پاناروما

  • کد 30 پ (18%, 116 رای)
  • کد 16 پ (16%, 105 رای)
  • کد 21 پ (16%, 101 رای)
  • کد 26 پ (12%, 79 رای)
  • کد 4 پ (9%, 56 رای)
  • کد 28 پ (8%, 50 رای)
  • کد 1 پ (6%, 37 رای)
  • کد 9 پ (5%, 35 رای)
  • کد 8 پ (5%, 34 رای)
  • کد 18 پ (5%, 34 رای)

مجموع آرا: 412

Loading ... Loading ...