baner_akasi_J.P.G
با پایان یافتن مرحله مقدماتی رای گیری تصاویر در مسابقه عکاسی سایت تخصصی اکسپریا 24 عکس به این مرحله راه پیدا کردند. در این مرحله تصاویر در دو گروه تقسیم شده و برای رسیدن به فینال با هم رقابت میکنند.

در این مرحله تصاویر در دو گروه 12 تایی تقسیم شده و از هر گروه 5 عکس به مرحله نهایی راه پیدا میکنند. صاحبان تصاویری که به مرحله فینال راه پیدا میکنند، میتوانند با عضویت در سایت کالا جانبی از تخفیف 15 درصدی برای خرید تمامی محصولات این فروشگاه استفاده کنند.

توجه: تمامی عکس های حاضر در این مرحله دارای یک کد هستند که در کنار آنها قرار گرفته است. در این مرحله هر شخص میتواند حداکثر ۳ عکس را انتخاب کند. در کنار هر عکس علاوه بر کد، امتیاز بخش داوری نیز قرار گرفته است.

کد 83 الف : مجموع امتیاز 99
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 20
رنگبندی و نورپردازی: 19
پیام تصویر برای بخش آزاد : 20
A (83)

کد 105 الف : مجموع امتیاز 89
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 17
A (105)

کد 34 الف : مجموع امتیاز 98
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 20
پیام تصویر برای بخش آزاد : 19
A (34)

کد 69 الف : مجموع امتیاز 91
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 17
A (69)

کد 52 الف : مجموع امتیاز 95
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 19
A (52)

کد 43 الف : مجموع امتیاز 93
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 17
پیام تصویر برای بخش آزاد : 20
A (43)

کد 13 الف : مجموع امتیاز 95
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 19
A (13)

کد 90 الف : مجموع امتیاز 94
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 18
A (90)

کد 23 الف : مجموع امتیاز 93
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 19
پیام تصویر برای بخش آزاد : 20
A (23)

کد 53 الف : مجموع امتیاز 96
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 19
A (53)

کد 4 الف : مجموع امتیاز 93
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 19
پیام تصویر برای بخش آزاد : 18
A (4)

کد 44 الف : مجموع امتیاز 89
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 18
پیام تصویر برای بخش آزاد : 17
A (44)

گروه اول نیمه نهایی بخش آزاد

 • کد 34 الف (18%, 146 رای)
 • کد105 الف (17%, 137 رای)
 • کد 53 الف (15%, 120 رای)
 • کد 52 الف (9%, 74 رای)
 • کد 83 الف (9%, 73 رای)
 • کد 44 الف (9%, 72 رای)
 • کد 4 الف (6%, 51 رای)
 • کد 69 الف (5%, 44 رای)
 • کد 13 الف (5%, 38 رای)
 • کد 23 الف (3%, 28 رای)
 • کد 90 الف (3%, 24 رای)
 • کد 43 الف (1%, 12 رای)

مجموع آرا: 624

Loading ... Loading ...