baner_akasi_J.P.G
با پایان یافتن مرحله مقدماتی رای گیری تصاویر در مسابقه عکاسی سایت تخصصی اکسپریا در بخش Background defocus تعداد 16 عکس به این مرحله راه پیدا کردند. در این مرحله تصاویر در دو گروه تقسیم شده و برای رسیدن به فینال با هم رقابت میکنند.

در این مرحله تصاویر در دو گروه 8 تایی تقسیم شده و از هر گروه 4 عکس به مرحله نهایی راه پیدا میکنند. صاحبان تصاویری که به مرحله فینال راه پیدا میکنند، میتوانند با عضویت در سایت کالا جانبی از تخفیف 15 درصدی برای خرید تمامی محصولات این فروشگاه استفاده کنند.

توجه: تمامی عکس های حاضر در این مرحله دارای یک کد هستند که در کنار آنها قرار گرفته است. در این مرحله هر شخص میتواند حداکثر ۳ عکس را انتخاب کند. در کنار هر عکس علاوه بر کد، امتیاز بخش داوری نیز قرار گرفته است.

کد 18 ب : مجموع امتیاز 100
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 20
رنگبندی و نورپردازی: 20
دقت در فوکوس : 20
B (18)

کد 15 ب : مجموع امتیاز 91
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 18
B (15)

کد 31 ب : مجموع امتیاز 94
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 19
B (31)

کد 8 ب : مجموع امتیاز 95
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 19
B (8)

کد 2 ب : مجموع امتیاز 92
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 19
B (2)

کد 5 ب : مجموع امتیاز 87
کادر بندی و تراز: 16
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 17
B (5)

کد 19 ب : مجموع امتیاز 95
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 20
B (19)

کد 7 ب : مجموع امتیاز 90
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 17
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 19
B (7)

گروه اول نیمه نهایی Background defocus

  • کد 18 ب (28%, 138 رای)
  • کد 5 ب (12%, 61 رای)
  • کد 7 ب (12%, 60 رای)
  • کد 15 ب (11%, 54 رای)
  • کد 31 ب (11%, 53 رای)
  • کد 8 ب (10%, 48 رای)
  • کد 19 ب (9%, 46 رای)
  • کد 2 ب (7%, 37 رای)

مجموع آرا: 309

Loading ... Loading ...

تصاویر به ترتیب تعداد رای در مرحله مقدماتی قرار گرفته اند.