baner_akasi_J.P.G
با پایان یافتن مرحله مقدماتی رای گیری تصاویر در مسابقه عکاسی سایت تخصصی اکسپریا در بخش Background defocus تعداد 16 عکس به این مرحله راه پیدا کردند. در این مرحله تصاویر در دو گروه تقسیم شده و برای رسیدن به فینال با هم رقابت میکنند.

در این مرحله تصاویر در دو گروه 8 تایی تقسیم شده و از هر گروه 4 عکس به مرحله نهایی راه پیدا میکنند. صاحبان تصاویری که به مرحله فینال راه پیدا میکنند، میتوانند با عضویت در سایت کالا جانبی از تخفیف 15 درصدی برای خرید تمامی محصولات این فروشگاه استفاده کنند.

توجه: تمامی عکس های حاضر در این مرحله دارای یک کد هستند که در کنار آنها قرار گرفته است. در این مرحله هر شخص میتواند حداکثر ۳ عکس را انتخاب کند. در کنار هر عکس علاوه بر کد، امتیاز بخش داوری نیز قرار گرفته است.

کد 26 ب : مجموع امتیاز 96
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 20
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 19
B (26)

کد 49 ب : مجموع امتیاز 97
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 20
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 19
B (49)

کد 41 ب : مجموع امتیاز 96
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 20
B (41)

کد 47 ب : مجموع امتیاز 91
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 18
B (47)

کد 17 ب : مجموع امتیاز 94
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 19
B (17)

کد 14 ب : مجموع امتیاز 92
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 17
B (14)

کد 4 ب : مجموع امتیاز 95
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 20
دقت در فوکوس : 20
B (4)

کد 9 ب : مجموع امتیاز 90
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 17
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 19
B (9)

گروه دوم نیمه نهایی Background defocus

  • کد 47 ب (23%, 231 رای)
  • کد 41 ب (17%, 176 رای)
  • کد 26 ب (16%, 164 رای)
  • کد 14 ب (15%, 158 رای)
  • کد 17 ب (13%, 133 رای)
  • کد 49 ب (7%, 71 رای)
  • کد 9 ب (5%, 52 رای)
  • کد 4 ب (4%, 36 رای)

مجموع آرا: 787

Loading ... Loading ...