با گذشت حدود 5 ماه از معرفی رسمی اندروید 8 اوریو، هنوز تعداد دستگاه هایی که این نسخه را اجرا میکنند بسیار کم است. وضعیت توزیع نسخه های مختلف اندروید که هر ماه توسط گوگل منتشر میشود نشان میدهد، در اولین ماه سال 2018 همچنان سهم بسیار ناچیزی از کل نسخه های اندروید در اختیار اوریو قرار دارد.

اندروید اوریو که در حال حاضر دو نسخه 8.0 و 8.1 به این نام وجود دارد، مجموعاً 0.7 درصد از کل نسخه های اندروید را تشکیل میدهد. اینکه بعد از 5 ماه هنوز سهم جدیدترین نسخه اندروید به یک درصد هم نرسیده، اتفاق عجیبی است که باید در عملکرد ضعیف شرکت ها در زمینه به روزرسانی گوشی های خود جستجو کرد.

در این ماه با وجود اینکه اندروید مارشمالو همچنان سیر نزولی را طی میکند، اما سهم آن بیشتر از سایر نسخه های اندروید است. 28.6 درصد از کل نسخه های فعال اندروید به این نسخه اختصاص دارد که پس از آن اندروید نوقا متشکل از دو نسخه 7.0 و 7.1 با 26.3 درصد در رده دوم قرار گرفته است. اندروید لالی پاپ نیز با 25.1 درصد سومین نسخه فعال اندروید به حساب می آید.