gsmarena_001
همه ما بر وضعیت نام گذاری نسخه های مختلف اندروید واقف هستیم. گوگل به جز دو نسخه 1.0 و 1.1 اندروید، تمامی نسخه های سیستم عامل خود را به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام شیرینی ها و دسرها نام گذاری کرده بود. به همین ترتیب نسخه بعدی اندروید باید با نام یک دسر خوشمزه و با حرف N شروع گردد.

گوگل چندی پیش نیز یک نظرسنجی برای انتخاب نام نسخه بعدی اندروید برگزار کرده بود اما کنجکاوی تیم تحقیقاتی اندروید پلیس منجر به حدس یک نام جدید برای این نسخه شده است.

بر اساس کدهای موجود در مخازن AOSP این نسخه، نام NYC برای اندروید N مشاهده شده است. این نام گفته میشود که مخفف “New York Cheesecake” به معنای کیک پنیری نیویورکی است و احتمالا نام نسخه نهایی اندروید نیز غیر از این نخواهد بود.

البته نمیتوان به طور قطعی در این خصوص نظر داد چرا که تجربه نشان داده گوگل تا لحظه آخر نام نهایی نسخه های اندروید را بروز نمیدهد. پیش از این نیز حدسیات بسیاری برای نسخه 4.4 کلمه اختصاری klp به عنوان مخفف Key Lime Pie و برای اندروید 5.0 نیز Lemon Meringue Pie که به اختصار lmp شناخته شده بود غلط از آب در آمد.

منبع: