همانطور که میدانید به تازگی تعدادی از این فبلت در مناطقی از آسیا عرضه شده و در حال حاظر نیز آپدیتی جزیی با بیلدنامبر آپلود سنتر سایت تخصصی اکسپریا برای آن منتشر شده است.
به نظر میرسد،در این آپدیت،عملکرد حساسیت قلم بهبود یافته،اما باید منتظر ماند تا نظرات کاربران پس از آپدیت وتغییرات ایجاد شده در گوشی خود را از زبان خودشان بشنویم.

آپلود سنتر سایت تخصصی اکسپریا

آپلود سنتر سایت تخصصی اکسپریا

xperiablog