unbox_xperia_z2_1
کم کم پای اکسپریا Z2 به برخی از کشورها باز میشود و در آخرین توزیع این اسمارت فون کشور تایوان میزبان آن بوده است. اکسپریا زد 2 هم اکنون در چندین کشور در حال ورود به بازار است و ما همچنان مشتاق حضور این دستگاه در بازارهای داخلی خود هستیم.

به نظر میرسد وضعیت عرضه این دستگاه در کشورهای شرق آسیا کمی با دیگر نقاط متفاوت باشد. در تصاویری که از آنباکسینگ این اسمارت فون در کشور تایوان منتشر شده باکس این دستگاه بسیار کامل و جامع است که بعید است سونی در دیگر مناطق اکسپریا زد 2 را به اینگونه عرضه کند.

unbox_xperia_z2_1
unbox_xperia_z2_2
unbox_xperia_z2_3
unbox_xperia_z2_4
unbox_xperia_z2_5
unbox_xperia_z2_6

unbox_xperia_z2_7

unbox_xperia_z2_8

unbox_xperia_z2_9

unbox_xperia_z2_10

unbox_xperia_z2_11

unbox_xperia_z2_12

unbox_xperia_z2_13

Eprice