در حالی که هنوز اکسپریا XZ Premium طعم ورود به بسیاری از کشورهای دنیا را نچشیده، اما سونی به روزرسانی های نرم افزاری آن را آغاز کرده است. این دستگاه که در این هفته به صورت محدود وارد ایران شد، از هفته آینده به صورت گسترده در ایران هم موجود خواهد شد.

اولین به روزرسانی اکسپریا XZ Premium با شماره ساخت 45.0.A.5.1 در مناطق مختلف برای دریافت آماده است. البته سونی دو شماره ساخت دیگر نیز در کنار این آپدیت ارائه کرده که این دو به صورت منطقه ای و برای برخی کشورهای خاص عرضه شدند. شماره ساخت 45.0.A.5.6 در کشور کره و شماره ساخت 45.0.A.5.8 نیز در کشور تایوان قابل دریافت است.

این آپدیت پچ امنیتی اندروید را به تاریخ اول ژوئن ارتقا می دهد. در واقع تنها تغییر محسوس این به روزرسانی همین پچ امنیتی است اما احتمال می رود عملکرد سیستم نیز با این به روزرسانی بهبود یافته باشد. بهبودهایی که معمولا در اولین آپدیت های یک گوشی کاملا ضروری است.