در روزهایی که اکسپریا XZ3 راه خود را به کشورهای مختلف باز میکند، سونی موبایل اولین به روزرسانی سیستمی این دستگاه را به دست کاربران آن رساند. نخستین آپدیت اکسپریا XZ3 از روز گذشته با شماره ساخت 52.0.A.3.27 منتشر شد که کاربران در نقاط مختلف دنیا موفق به دریافت آن شدند.

این به روزرسانی پچ امنیتی دستگاه را به تاریخ 1 اکتبر ارتقا میدهد تا به این صورت اولین گوشی هوشمند سونی با پچ امنیتی ماه اکتبر همین اکسپریا XZ3 باشد. احتمالا در روزهای آینده آپدیت امنیتی ماه اکتبر برای دیگر گوشی های سونی به ترتیب اهمیت آنها منتشر شود.

برای این به روزرسانی گزارش تغییرات خاصی صادر نشده اما اغلب آپدیت های نخست گوشی های سونی حاوی تغییر در عملکرد کلی دستگاه هستند. از آنجایی که این گوشی به تازگی وارد بازار شده احتمالا در چند مرحله نخست به روزرسانی سونی موبایل اشکالاتی را که ممکن است کاربران گزارش دهند رفع میکند.

منبع: