gsmarena_001

اکسپریا Z2 برای عرضه در بازارهای جهانی با اتفاقاتی رو به رو شد که پیش از این برای هیچ یک از محصولات سونی اتفاق نیافتاده بود. تاخیرهای پیاپی و عقب افتادن تاریخ نهایی عرضه این محصول در بسیاری از کشور ها باعث شد که حتی پس از 2 ماه از معرفی این پرچمدار، فقط تعداد معدودی از کشورها شاهد حضور این دستگاه در بازارهای خود بودند.

انگلستان یکی از کشورهایی بود که با این تاخیر رو به رو شد و سونی در چندین وعده تاریخ نهایی عرضه این محصول را عقب انداخت. با این حال به نظر میرسد کم کم روزهای خوب فرا میرسد و اکسپریا Z2 شانس ورود به بازار انگلستان را نیز پیدا خواهد کرد.

سونی موبایل انگلستان تاریخ عرضه این دستگاه را در روز 1 می مصادف با 11 اردیبهت اعلام کرد که به نظر میرسد این تاریخ نهایی برای عرضه این محصول باشد.
همچنین پیش فروش این دستگاه نیز از هفته آینده در انگلستان آغاز خواهد شد. اکسپریا Z2 بوسیله چندین فروشگاه در انگلستان به فروش خواهد رسید که در هر کدام قیمت های متنوعی بر اساس شرایط ویژه در نظر گرفته شده است.

gsmarena