xperia-z2-gallery-05-waterproof-super-durable-1240x840-26f5cf2f2177ad1b3605871728843fcc_001
همیشه عادت داشتیم ابتدا خبر کسب تاییدیه فریمورها را اعلام کنیم و پس از چند روز شاهد انتشار آپدیت باشیم. اما این بار ماجرا به کلی تفاوت پیدا کرد. در دو روز گذشته شاهد انتشار آپدیت اندروید 5.0 برای دستگاه های خانواده Z3 و Z2 بودیم، آن هم در حالی که هیچکدام از این دستگاه ها تاییدیه فریمور لالی پاپ را دریافت نکرده بودند!

با وجود اینکه اکسپریا Z3 یک روز زودتر از اکسپریا Z2 آب نبات چوبی گوگل را دریافت کرد اما این اکسپریا Z2 است که در کسب تاییدیه فریمور این نسخه پیشگام شده است. فریمور شماره 23.1.A.0.690 که به طور مشترک برای اکسپریا Z3 و اکسپریا Z2 منتشر شد هم اکنون در سایت PTCRB برای اکسپریا Z2 به تایید رسید. نکته جالب اینجاست که این فریمور برای هر دو مدل D6503 و D6502 این دستگاه مورد تایید قرار گرفته اما هنوز تاییدیه آن برای اکسپریا Z3 صادر نشده است.

1

2

شاید اگر خبر کسب تاییدیه این فریمور را یک هفته قبل منتشر میکردیم چندین برابر جذابتر این حالا بود. چرا که دیگر این به روزرسانی به انجام رسیده اما برای کاربران مدل D6502 این دستگاه جای امیدواری است که با تایید این فریمور به زودی اندروید 5.0 را دریافت کنند.