بعد از گذشت بیش از یک سال، که هر ماه وضعیت توزیع گوشی های سونی در سایت تخصصی اکسپریا را با هم مرور کردیم، برای اولین بار اکسپریا Z2 رتبه نخست پرکاربر ترین گوشی سونی بین کاربران را از دست داد.

پس از اینکه اکسپریا Z5 در ماه های گذشته، رفته رفته خود را به اکسپریا Z2 نزدیکتر کرده بود، در ماه آذر برای اولین بار این دستگاه توانست با پشت سر گذاشتن اکسپریا Z2، به رتبه نخست جدول توزیع گوشی های سونی در بین کاربران سایت تخصصی اکسپریا برسد.

در این جا به جایی رتبه، کاهش سهم اکسپریا Z2 و متقابل آن افزایش سهم اکسپریا Z5 موثر بودند. سهم اکسپریا Z5 از کل گوشی های کاربران حدود 11 درصد است که با دوران اقتدار اکسپریا Z2 که به 25 درصد کل هم رسیده بود فاصله زیادی دارد.

تغییر و تحولات ایجاد شده در جدول توزیع گوشی های کاربران اکسپریان در ماه آذر بسیار جالب توجه بود. آمار نهایی وضعیت توزیع گوشی های سونی در این ماه پس از پایان روز 30 آذر اعلام خواهد شد که جزئیات بیشتر از سهم هر یک از گوشی های سونی را در آن مشاهده خواهید کرد.