در این بازی زیبا و اعتیادآور شما باید سرعت عمل خودتون رو در مقابله با دشمنان بسنجید. لحظه ای غفلت باعث نابودی شما می شود.