Facebook-uninstall_New-firmware
از زمانی که ما به یاد داریم سونی همواره به یار خود فیسبوک وفادار مانده است . از سال 2011 سونی با انتشار برنامه ی  Facebook inside Xperiaسعی کرد یک تجربه ی عمیق را به کاربران خود منتقل کند . از آن زمان به بعد سونی با انتشار این برنامه ی ارتباطی آن را به یک ابزار محافظت شده تبدیل کرد به طوری که کاربران اجازه ی حذف این برنامه را نداشته باشند . با اینکه از آن راضی نباشند یا حتی در فیسبوک عضو نباشند .

اما اکنون به نظر می رسد با انتشار فریمور جدید Z2 و Tablet Z2  با بیلد 17.1.1.A.0.402  کاربران امکان حذف این اپلیکیشن را پیدا کرده اند . هم اکنون ما نمی دانیم که این قابلیت فقط در این فریمور در دسترس قرار گرفت یا سونی قرار است این قابلیت را در تمام فریمور های پیش روی خود امکان پذیر سازد . هر یک از این دو گزینه می تواند خبری خوش برای افرادی باشد که از فیسبوک متنفر اند !

Facebook-uninstall_New-firmware_2-640x400 Facebook-uninstall_New-firmware_3-640x400

منبع:XperiaBlog