امروز خبر رسیده است که مدیرعامل کمپانی Hulu که ید طولایی در سرویس پخش آنلاین دارد و کمپانی هایِ بزرگ بسیار زیادی با آن در ارتباط هستند از سِمَت خود به قصد پیوستن به کمپانی سونی استعفا داده است و به این کمپانی پیوسته است. آقایِ Mike Hopkins که از مدیران ارشد سابق کمپانی نام آشنایِ 21st Century میباشد و تا سال 2013 در این کمپانی فعالیت داشت، چند روز پیش از کمپانی Hulu استعفا داده و از آن خارج شد.

آقایِ Hopkins تنها برایِ یک هدف از کمپانی متبوعه خود جُدا شده است و آن چیزی جز به دست گرفتن بخش تلویزیونی سونی نمیباشد. وی به دلیل همکاری با آقایِ Tony Vinciquerra در کمپانی Fox که در حال حاضر مدیرعامل بخش سرگرمی هایِ سونی میباشد به فعالیت فراخوانده شده است.

این تغییر و آغاز همکاری با آقایِ Hopkins که سابقه اجرایی بسیار خوبی در کمپانی هایِ بزرگ داشته است قطعاً یک برگ برنده برایِ کمپانی سونی است، چون بدین ترتیب با مدیریت درست منابع میتواند به قدرت سابق و جایگاه واقعی اش بازگردد و بخش فیلم سونی را از خطر ورشکستگی نجات دهد.

سونی پس از جریانات سال 2014 و هک شدن سرورهایش با ضعف هایِ بسیار جدی در بخش فیلم مواجه شد، اما با ورود آقایِ Vinciquerra و به دست گرفتن بخش سرگرمی هایِ سونی که پیش از این در کمپانی نام آشنایِ Fox مشغول به فعالیت بود در حال احیا شدن میباشد و پیش بینی میشود با منصوب شده آقایِ Hopkins وضع یکی از زیربخش هایِ اصلی سونی با تغییرات بسیار مثبتی مواجه شود.

منبع: