z3c-z2
اگر با ما همراه بوده اید ما در اولین روزهای هر هفته نگاهی به قیمت گوشی های اکسپریا می اندازیم. در آخرین روز سال هستیم، در روز اول هر هفته قیمت تمامی گوشی های اکسپریا را با هم دنبال کردیم.
فصل زمستان فرصت مناسبی برای خرید یک گوشی هوشمند از خانواده اکسپریا بود. در طول این سه ماه برخی مدل های اکسپریا با کاهش قیمت زیادی رو به رو شدند و از طرفی دیگر برخی مدل ها نیز افزایش قیمتی را تجربه کردند. حالا فرصت آن رسیده تا با هم نگاهی به قیمت تمامی گوشی های اکسپریا از ابتدا تا انتهای فصل زمستان بیاندازیم.
تمامی قیمت ها بر اساس میانگین قیمت به ثبت رسیده است. قیمت های اولیه مربوط به آخرین روز پاییز و قیمت های ثانویه نیز مربوط به آخر زمستان میباشد. در تمامی جداول رنگ قرمز نشانه کاهش قیمت و رنگ سبز نشانه افزایش قیمت است.

مقایسه قیمت گوشی ها در ابتدا و انتهای زمستان
در طول سه ماه اخیر کاهش قیمت انواع گوشی های اکسپریا کاملا محسوس بوده است. در این مدت مدل هایی که در نیمه دوم سال به بازار عرضه شدند بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند. در مقابل مدل های سری 2013 اکسپریا نیز کمترین کاهش قیمت را داشتند.
1

مقایسه قیمت گوشی ها در ابتدا و انتهای سال 1393
اما به عقب تر برمیگردیم. ابتدای سال 1393 وضعیت بازار موبایل با حالا کاملا تفاوت داشت. نزدیک به نیمی از گوشی های اکسپریا که هم اکنون در بازار موجود هستند در ابتدای سال در بازار وجود نداشتند و در طول سال و به تدریج به بازار وارد شدند. به همین خاطر ما در جدول زیر قیمت اولین روزهای ورود به بازار را در نظر گرفته ایم.

البته برای برخی مدلها همچون اکسپریا Z2 و اکسپریا Z3 عرضه اولیه آنها با گارانتی صورت گرفته بود که قیمت اولیه آنها در جدول نیز با گارانتی قرار گرفته است. به همین خاطر قیمت نهایی آنها در سال 1393 نیز برای انجام یک مقایسه برابر با گارانتی در نظر گرفته شده است.

02