gsmarena_001
برنامه اندروید Gmail رکورد 1 میلیاد دانلود از گوگل پلی را به نام خود ثبت کرد. این اولین برنامه اندروید میباشد که به مرز 1 میلیارد دانلود رسیده است. این برنامه به صورت پیش فرض نیز بر روی اکثریت رام های اصلی و کاستوم قرار دارد و دست یابی به رکورد 1 میلیارد دانلود برای آن یک رکوردی عجیب به حساب می آید.

البته این بدان معنا نیست که در حال حاضر 1 میلیارد نفر از این برنامه در دیوایس های اندروید خود استفاده میکنند. بلکه فقط تعداد دفعاتی است که کاربران این برنامه را از گوگل پلی دانلود کردند. چه بسا که یک کاربر چندین بار اقدام به دانلود این برنامه کرده باشد.

با این وجود دستیابی به این رکورد برای گوگل و برنامه Gmail بسیار عالی به حساب می آید. گوگل در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که روزانه 1.5 میلیون دیوایس اندرویدی فعال میشوند. این آمار مربوط به حدود 1 سال قبل است و قطعا این آمار تا به امروز رشد بسیاری داشته است.

Gsmarena