Xperia-mini-640x853nobodyAtall یکی از توسعه دهندگان xda موفق به بوت کرنل 3.0.8 بر روی دستگاههای اکسپریا 2011 شد. او تصویری از بوت اکسپریا مینی با کرنل 3.0.8 را در xda قرار داد که بسیار جالب و امیدوار کننده بود. آخرین کرنل رسمی برای دستگاههای اکسپریا 2011 کرنل 2.6.32 بود. طبق گفته خود nAa این کرنل کاملا پایدار است و فعلا برای اکسپریا مینی منتشر شده و یک به یک برای دستگاههای دیگر نیز ساخته خواهد شد. در صورتی که این کرنل بتواند کاملا بر روی تمامی دستگاه های اکسپریا 2011 فیکس شود امید است در آینده شاهد توسعه بیشتری برای این دستگاه ها باشیم.

xperiablog
xda