tren_tay_z3_copper_8 (1)
سونی روند آپدیت رسانی را برای محصولات جدید همچنان ادامه میدهد. در روزهای آغازین عرضه اکسپریا Z3 به بازارهای جهانی ما شاهد چندین و چند آپدیت مختلف برای این دستگاه بودیم و حالا نیز تایید یک فریمور جدید نشان میدهد آپدیتی دیگر برای این دستگاه در راه است.

این آپدیت برای اکسپریا Z3 با شماره ساخت 23.0.A.2.108 به تایید رسیده است. این تاییدیه هم اکنون در سایت PTCRB قرار دارد. شماره ساخت این آپدیت و تفاوت آن با نسخه قبل گویای این است که آپدیت پیش رو یک به روزرسانی کوچک است که سونی آن را برای رفع برخی ایرادات و بهبود سرعت و عملکرد در نظر دارد.

Z3