xl_Sony-Xperia-Z-8-624

یک خبر خوب برای صاحبان اکسپریا Z اینکه آپدیتی جدید برای این دستگاه به تایید رسید. این آپدیت با شماره 14.1.B.0.101 در سایت PTCRB نمایان شده است. با توجه به شماره این آپدیت میتوانیم انتظار داشته باشیم که این نسخه با تغییرات اساسی همراه باشد و شاید حتی این فریمور مربوط به نسخه اندروید 4.4.2 باشد که به زودی قرار است برای اکسپریا Z منتشر شود.
Xperia-Z_14.1.B.0.101-640x434
البته این فریمور کمی مشکوک به نظر میرسد و شاید بر اثر اشتباه سایت PTCRB اینگونه ثبت شده است. اگر به شماره این آپدیت دقت کنیم مشاهده میکنیم شباهت زیادی میان این نسخه با نسخه 10.4.B.0.101 وجود دارد که ماه گذشته برای اکسپریا Z منتشر شده بود. شاید این فریمور همان فریمور منتشر شده باشد که هم اکنون در سایت PTCRB قرار گرفته است. در صورت اشتباه نوشتاری سایت PTCRB به احتمال فراوان در روزهای آینده این سایت اقدام به تصحیح حروف خواهد کرد. در غیر این صورت میتوانیم امیدوار باشیم آپدیت کیت کت برای اکسپریا Z به زودی منتشر خواهد شد.

Xperiablog