Sony-Xperia-M5-F

همانطور که پیشتر در خبری اشاره کردیم، گوشی اکسپریا M5 و همراه بدون حاشیه اش کم کم در حال رُخ نمایی در کشورهایِ مختلف هستند. حال اگر یکی از طرفداران محصولات سونی و دلباخته گوشی اکسپریا M5 که به درستی ما به آن لقب « پرچمدار میان رده ها » را داده ایم هستید، بهتر است جعبه گشایی این گوشی هوشمند را که توسط یکی از اصحاب رسانه انجام شده است دنبال کنید.

همانطور که در عکس ها مشاهده خواهید کرد، نسخه ای که جعبه گشایی میشود، نسخه تک سیم کارته و سفید رنگ گوشی اکسپریا M5 ( نسخه E6553 ) میباشد. در داخل جعبه این گوشی هوشمند چیزی جز وسایل معمولی گوشی هایِ اکسپریا وجود ندارد، اما بسته به بازاری که این گوشی در آن عرضه خواهد شد، شاید وسایل داخل جعبه ها با هم تفاوت داشته باشد.

در مجموع، اُمیدواریم که سونی هر چه سریعتر این گوشی هوشمند را به صورت جهانی عرضه کند، چون چشم بسیاری از طرفداران محصولات سونی به گوشی اکسپریا M5 دوخته شده است. بهتر است سخن کوتاه کنیم و با هم به تماشایِ تصاویر جعبه گشایی نسخه سفید رنگ گوشی اکسپریا M5 بنشینیم…

Sony-Xperia-M5-Unboxing_1

Sony-Xperia-M5-Unboxing_2

Sony-Xperia-M5-Unboxing_3

Sony-Xperia-M5-Unboxing_4

Sony-Xperia-M5-Unboxing_5

Sony-Xperia-M5-Unboxing_6

Sony-Xperia-M5-Unboxing_7

Sony-Xperia-M5-Unboxing_8

Sony-Xperia-M5-Unboxing_9

epic520_3_4551_357f26f6cca38e8a55fac1c4ca592f37

Sony-Xperia-M5-Unboxing_10

Sony-Xperia-M5-Unboxing_11

epic520_3_4551_93e59342b1725a146c4e1de8f5322b3c

منبع: