welcome_explore_image
در روز های اخیر شایعات مختلفی درباره گوشی جدید سونی با نام هونامی شنیده میشد و تصاویری هم چه راست چه دروغ از آن منتشر شده بود. حالا این بار نیز تصاویری جدید از این گوشی به دست رسیده که احتمال صحت آن نیز کم نیست.