XperiaZUnboxingPic_1-1
روز به روز به عرضه پرچمدار جدید سونی در سال 2013 نزدیکتر میشویم و هر روز اطلاعات جدیدی در مورد این گوشی به گوش میرسد. این گوشی از هفته آینده قرار است در ژاپن عرضه شود و تا پایان ماه فوریه نیز در سایر نقاط دنیا به فروش می رسد. شاید برای خیلی ها جالب باشد که بدانند در هنگام خرید این گوشی چه لوازمی درون جعبه خواهد بود. تصاویری که به دست ما رسیده این موضوع را روشن میکند که چه لوازمی همراه این گوشی به فروش خواهد رسید.
XperiaZUnboxingPic_2-1

XperiaZUnboxingPic_3-1

XperiaZUnboxingPic_10-1

XperiaZUnboxingPic_9-1

XperiaZUnboxingPic_8-1

XperiaZUnboxingPic_7-1

XperiaZUnboxingPic_6-1

XperiaZUnboxingPic_5-1

XperiaZUnboxingPic_4-1