همچون تلویزیون هایِ آمازون که با دریافت بروزرسانی نرم افزاری با دستیار هوشمند آمازون همگام شده اند، تلویزیون هایِ هوشمند سونی نیز با دریافت یک بروزرسانی به خصوص هم اَکنون با دستیار هوشمند آمازون اِکو سازگار شده اند. این موضوع به کاربران کمک میکند تلویزیون هوشمند سونی خود را از طریق دستیار آمازون اِکو و تنها با دستورات صوتی کنترل کنند.

به این ترتیب، کاربرانی که آمازون اِکو را در بین وسایل هوشمند خود دارند و از یک تلویزیون هوشمند سونی بهره میبرد میتوانند بدون دغدغه و تنها با دستورات صوتی تلویزیون هوشمند سونی خود را کنترل کنند. مثلاً میتوانند از آمازون اِکو بخواهند کانال تلویزیون هوشمند سونی را عوض کند، برنامه در حال پخش را ضبط کند یا حتی ورودی تلویزیون را تغییر دهد.

سونی بیشتر تلویزیون هایِ هوشمند سال 2016 و 2017 خود را با این بروزرسانی به قابلیت مذکور مجهز ساخته است. بدین ترتیب، کاربران تلویزیون هایِ هوشمند سال 2016 و 2017 سونی با داشتن آمازون اِکو، حساب کاربری آمازون، حساب کاربری گوگل و یک شبکه وایفای میتوانند به سادگی و بدون نیاز به کنترل تلویزیون، تلویزیون هوشمند سونی خود را کنترل کنند.

پیش از این Google Home نیز با تلویزیون هایِ هوشمند سونی همگام شده بود و اَکنون با همگام شدن آمازون اِکو با تلویزیون هایِ هوشمند سونی که مجهز به اَندروید تی وی هستند، سونی قدم بسیار مثبت و بزرگی رو به جلو برداشته است، چون در بازار ایالت متحده و بازار برخی از کشورهایِ اروپایی بسیاری از کاربران به سراغ دستیار هوشمند اِکویِ آمازون میروند و از آن استفاده میکنند.

منبع: