Z5 Pink Lifestyle Sakura
اکسپریا Z5 با اضافه شدن رنگ صورتی، حالا در 5 رنگ اصلی سفید، مشکی، سبز، طلایی و صورتی در بازارهای جهانی موجود است. رنگ صورتی در مرحله اول در کشورهای شرق آسیایی موجود شده و انتظار میرود به زودی سونی آن را در دیگر مناطق از جمله ایران نیز عرضه کند.

رنگ صورتی اکسپریا Z5 بیشتر مناسب خانم ها است که تمایل به خرید این دستگاه را دارند. این رنگ بلافاصله پس از معرفی در برخی کشورها عرضه شده و هم اکنون اولین جعبه گشایی آن نیز در اختیار ما قرار گرفته است.

اولین جعبه گشایی نسخه صورتی اکسپریا Z5 را در اولین روز فوریه مشاهده کردیم که آن را در اختیار شما عزیزان قرار میدهیم. جعبه گشایی اکسپریا Z5 توسط دو شخص مجزا در یکی از وبسایت های چینی منتشر شده که آن ها را با هم تماشا میکنیم.

darley_2_4551_f65851a08a33c6b5cf5541702b8193b3

darley_2_4551_3638692d407e1a5f497d1b7a9305d044

darley_2_4551_435f63db752e748a18e746a427197b0b

epic520_3_4551_bce41c9561444038c09c6fc30691163c

epic520_3_4551_a0232e9f45401cc75bdfdaa813edaf93

epic520_3_4551_66fa59b63d9c9c9b352a3e30625a1981

epic520_3_4551_5362f7e576a55af7b9a3ed7a0d67cbcf

epic520_3_4551_d89f67b6e5de7e2077010dd5285bfeae

epic520_3_4551_7a79f557ef43c352c6015b5f238a06e4

epic520_3_4551_7aabbfc807a1b14e70d0e863e1799ad2

epic520_3_4551_50abe038ddd8cc2dc4c25520c282494b

epic520_3_4551_565afc5b918460c183c16924dffd3e3f

epic520_3_4551_91074bab666f078be0a19aa8bc543c6e

epic520_3_4551_16057c4f56f2a9a457357d483c62d365

epic520_3_4551_d3bd8065eb9b229f517de7958a515cdd

epic520_3_4551_98e9f8dce167784ef473dcb66f718b94

epic520_3_4551_1cde7a4cb7121bba7893f0575e931611

epic520_3_4551_e9c8db5c420e08fbea935bc5f2a4033a