مرحله نهایی مسابقه عکاسی سایت تخصصی اکسپریا از امروز آغاز خواهد شد و در این مرحله قضاوت در مورد تصاویر ارسالی بر عهده کاربران خواهد بود. اما بد نیست پیش از این نگاهی به تصاویر منتخب هیئت داوران داشته باشیم و ببینیم کدام عکس ها شانس حضور در مرحله نهایی این مسابقه را دارند.

هیئت داوری این مسابقه متشکل از ۵ نفر تمامی تصاویر ارسالی را مورد بررسی قرار داده و در نهایت تصاویر منتخب را برای شرکت در این مسابقه انتخاب کرد. البته لازم است توضیحاتی در مورد نحوه انتخاب تصاویر خدمت دوستان عزیز عرض کنیم.
به تمامی تصاویر با توجه به برخورداری از ۵ فاکتور مهم امتیاز داده شده است.
یک: کادر بندی و تراز: طبیعی است که یک عکس خوب آن است که در درجه اول از کادربندی مناسب برخوردار باشد. دقت در پوشش تمامی جزئیات در تصاویر از مهمترین فاکتورهای یک عکس برتر است.
دو: ذوق، سلیقه و خلاقیت: یک عکاس برتر کسی است که در عکاسی خلاقیت داشته باشد. خلاقیت و سلیقه عکاس در ثبت تصاویر یک امر مهم در عکاسی است.
سه: سوژه ها و اشیا مناسب: بدون شک انتخاب سوژه مناسب در عکاسی، مهمترین فاکتور برای ثبت تصاویر مجذوب کننده است. چه بسا که تصویر دیگر فاکتورها را به خوبی شامل نشود اما از سوژه ای ناب به ثبت رسیده باشد.
چهار: رنگبندی و نورپردازی: هنر عکاس تعادل نور و نمایش رنگ ها به بهترین نحو در تصاویر است. نورپردازی نامناسب میتواند تمام زحمات عکاس را از بین ببرد.
پنج: دقت در فوکوس برای بخش بکگراند دیفوکوس: فوکوس باید دقیق و بدون خطا باشد. ما گاهی شاهد آن هستیم که عدم فوکوس مناسب در یک عکس ضربه بزرگی به زیبایی آن میزند.

برای هر فاکتور ۲۰ امتیاز در نطر گرفته شده که مجموع آن ۱۰۰ امتیاز را برای یک عکس شامل میشود. هیئت داوران این مسابقه در ۵ فاکتور برای ۱۵۰۰ تصویر ارسالی امتیاز ثبت کرده که مجموعا نزدیک به ۷۵۰۰ مورد به عکس ها امتیاز داده شده است. امتیاز بندی در تمامی تصاویر با دقت انجام شده تا حقوق هیچ یک از شرکت کنندگان در این مسابقه ضایع نگردد.

رتبه 50 : مجموع امتیاز 79
کادر بندی و تراز: 15
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 15
سوژه ها و اشیا مناسب: 16
رنگبندی و نورپردازی: 16
دقت در فوکوس : 17
B (46)

رتبه 49 : مجموع امتیاز 79
کادر بندی و تراز: 15
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 17
سوژه ها و اشیا مناسب: 15
رنگبندی و نورپردازی: 15
دقت در فوکوس : 17
B (20)

رتبه 48 : مجموع امتیاز 81
کادر بندی و تراز: 15
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 16
رنگبندی و نورپردازی: 16
دقت در فوکوس : 16
B (38)

رتبه 47 : مجموع امتیاز 82
کادر بندی و تراز: 16
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 16
سوژه ها و اشیا مناسب: 15
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 18
B (39)

رتبه 46 : مجموع امتیاز 83
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 17
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 16
دقت در فوکوس : 16
B (32)

رتبه 45 : مجموع امتیاز 84
کادر بندی و تراز: 16
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 17
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 16
دقت در فوکوس : 16
B (1)

رتبه 44 : مجموع امتیاز 85
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 16
سوژه ها و اشیا مناسب: 16
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 19
B (42)

رتبه 43 : مجموع امتیاز 86
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 16
دقت در فوکوس : 17
B (37)

رتبه 42 : مجموع امتیاز 86
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 16
رنگبندی و نورپردازی: 16
دقت در فوکوس : 18
B (36)

رتبه 41 : مجموع امتیاز 86
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 16
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 17
B (24)

رتبه 40 : مجموع امتیاز 87
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 17
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 18
B (33)

رتبه 39 : مجموع امتیاز 87
کادر بندی و تراز: 16
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 17
B (5)

رتبه 38 : مجموع امتیاز 88
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 17
B (50)

رتبه 37 : مجموع امتیاز 88
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 17
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 18
B (44)

رتبه 36 : مجموع امتیاز 88
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 17
B (29)

رتبه 35 : مجموع امتیاز 88
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 17
B (25)

رتبه 34 : مجموع امتیاز 88
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 17
B (23)

رتبه 33 : مجموع امتیاز 88
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 17
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 18
B (11)

رتبه 32 : مجموع امتیاز 88
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 17
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 17
B (10)

رتبه 31 : مجموع امتیاز 89
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 18
B (27)

رتبه 30 : مجموع امتیاز 89
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 16
دقت در فوکوس : 17
B (6)

رتبه 29 : مجموع امتیاز 89
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 16
B (3)

رتبه 28 : مجموع امتیاز 90
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 18
B (34)

رتبه 27 : مجموع امتیاز 90
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 18
B (13)

رتبه 26 : مجموع امتیاز 90
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 17
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 19
B (9)

رتبه 25 : مجموع امتیاز 90
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 17
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 19
B (7)

رتبه 24 : مجموع امتیاز 91
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 18
B (47)

رتبه 23 : مجموع امتیاز 91
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 18
B (28)

رتبه 22 : مجموع امتیاز 91
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 18
B (22)

رتبه 21 : مجموع امتیاز 91
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 17
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 19
B (21)

رتبه 20 : مجموع امتیاز 91
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 18
B (15)

رتبه 19 : مجموع امتیاز 91
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 18
B (12)

رتبه 18 : مجموع امتیاز 92
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 18
B (48)

رتبه 17 : مجموع امتیاز 92
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 17
B (45)

رتبه 16 : مجموع امتیاز 92
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 19
B (43)

رتبه 15 : مجموع امتیاز 92
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 19
B (40)

رتبه 14 : مجموع امتیاز 92
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 18
B (16)

رتبه 13 : مجموع امتیاز 92
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 17
B (14)

رتبه 12 : مجموع امتیاز 92
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 17
دقت در فوکوس : 19
B (2)

رتبه 11 : مجموع امتیاز 93
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 19
B (35)

رتبه 10 : مجموع امتیاز 94
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 18
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 19
B (31)

رتبه 9 : مجموع امتیاز 94
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 19
B (17)

رتبه 8 : مجموع امتیاز 95
کادر بندی و تراز: 17
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 20
B (19)

رتبه 7 : مجموع امتیاز 95
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 19
B (8)

رتبه 6 : مجموع امتیاز 95
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 18
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 20
دقت در فوکوس : 20
B (4)

رتبه 5 : مجموع امتیاز 96
کادر بندی و تراز: 18
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 20
B (41)

رتبه 4 : مجموع امتیاز 96
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 19
سوژه ها و اشیا مناسب: 19
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 19
B (30)

رتبه 3 : مجموع امتیاز 96
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 20
رنگبندی و نورپردازی: 18
دقت در فوکوس : 19
B (26)

رتبه 2 : مجموع امتیاز 97
کادر بندی و تراز: 19
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 20
رنگبندی و نورپردازی: 19
دقت در فوکوس : 19
B (49)

رتبه 1 : مجموع امتیاز 100
کادر بندی و تراز: 20
ذوق، سلیقه و خلاقیت: 20
سوژه ها و اشیا مناسب: 20
رنگبندی و نورپردازی: 20
دقت در فوکوس : 20
B (18)

از بین تصاویر فوق 40 عکس برتر به مرحله نهایی برای رای گیری توسط کاربران راه پیدا میکنند.