smart-speaker-BSP60
هر چه که بیشتر میگذرد، قابلیت های بلندگوی هوشمند BSP60 بیشتر ما را به خود جذب میکند. بلندگوی هوشمند سونی که با دو گوش بزرگ در بالای آن فرمان های شما رو گوش داده و به آن عمل میکند. اما در زیر این بلندگو نیز غلطک های کوچکی تعبیه شده که این بلندگو را در موارد نیاز به حرکت در می آورد.

در هنگام معرفی و با مشاهده تصاویر بلندگوی BSP60 چرخ های کوچک موجود در زیر این بلندگو را مشاهده کردیم. اما شاید از قابلیت این بلندگو و دلیل وجود این چرخ ها آگاه نباشیم. ویدئوی کوتاهی از بلندگوی BSP60 ما را به پاسخ این سوال میرساند.

بلندگوی BSP60 یک محصول مجذوب کننده از سونی است. این بلندگو با چرخ های کوچک خود در هنگام پخش موزیک به حرکت در می آید و می رقصد. در ویدئویی که مشاهده خواهید کرد رقص پای بلندگوی BSP60 بسیار جالب توجه است. همچنین یک ویدئوی دیگر نیز در ادامه قرار داده شده که قابلیتی دیگر را از این بلندگو به نمایش میگذارد. پخش و توقف موزیک با ضربه زدن به گوش این بلندگو از دیگر ویژگی های BSP60 است.

۳

رقص بلندگوی هوشمند BSP60 سونی همزمان با پخش موزیک

 

۲

پخش و توقف موزیک با ضربه زدن به گوش بلندگوی BSP60