google-android-couple-desktop1

گوگل ساعاتی پیش آخرین جدول توزیع نسخه هایِ مختلف اَندروید تا ماه ژانویه سال 2016 میلادی را منتشر کرد، که تغییراتی بسیار جزئی نسبت به ماه گذشته را نشان میدهد. در این جدول شاهد بیشتر شدن سهم اَندروید 6.0 مارشمالو و کمتر شدن سهم نسخه هایِ قدیمی اَندروید هستیم. البته میزان رُشد اَندروید 6.0 مارشمالو بسیار کم و در حد 0.2 درصد میباشد. بدین ترتیب، آخرین نسخه اَندروید از ماه گذشته تا کنون سهم خود را از 0.5 به 0.7 ارتقا داده است.

در این بین، اَندروید 5 لالی پاپ همچنان به رُشد خود ادامه میدهد و حالا به طور کلی 2 نسخه از اَندروید لالی پاپ چیزی حدود 32.6 درصد از گوشی هایِ دنیا را در بر میگیرد. این در حالی است که در گزارش ماه قبل اَندروید 5 و 5.1 با هم چیزی حدود 29.5 درصد از دستگاههایِ اَندرویدی دنیا را خود اختصاص داده بودند.

همانطور که انتظار میرفت، با اضافه شدن به سهم اَندروید لالی پاپ و مارشمالو، از سهم سایر نسخه هایِ اَندروید روز به روز کاسته میشود. در آخرین گزارشات، اَندروید 4.4 کیت.کت از سهم 36.6 درصدی به 36.1 درصد، اَندروید جلی بین از سهم 26.9 درصدی به 24.7 درصد، اَندروید بستنی حصیری از سهم 2.9 درصدی به 2.7 درصد و اَندروید نان زنجبیلی از سهم 3.4 درصدی به 3.0 درصد تقلیل یافته‌اند، اما در این بین اَندروید فرویو تنها نسخه از اَندروید است که سهم 0.2 درصدی خود را حفظ کرده است.

android-distribution-january