5788gle-lawn-statues-android-models-versions-645px
گوگل آخرین آمار مربوط به توزیع نسخه های مختلف اندروید را منتشر کرد که در آن نشان از نفوذ بیش از پیش جلی بین در میان کاربران نسبت به سایر نسخه ها دارد. در این آمارها جلی بین که متشکل از 3 نسخه اندروید 4.1 ، 4.2 و 4.3 میباشد برای اولین بار توانسته از مرز 50 درصد عبور کند.

gsmarena_001 (1)
در بین نسخه های مختلف جلی بین نیز نسخه اولیه یا همان اندروید 4.1 توانسته بیشترین سهم را از آن خود کند. در بین تمامی نسخه ها نیز پس از جلی بین ، باز هم اندروید 2.3 نان زنجبیلی در جای دوم قرار دارد که مدت ها به تنهایی رتبه اول را به خود اختصاص داده بود. در این رده بندی اندروید 4 ساندویچ بستنی نیز در رتبه سوم قرار دارد.

gsmarena