android-4.4-kitkat
گوگل هر ماهه آخرین وضعیت توزیع نسخه های مختلف اندروید را اعلام میکند که در جدیدترین گزارش ارائه شده سهم کیت کت در جدول توزیع از مرز 30 درصد عبور کرد. این برای اولین بار است که سهم اندروید کیت کت به این مقدار میرسد. این عدد در حالی به دست آمده است که از زمان معرفی کیت کت تا به امروز یک سال میگذرد.

طبق معمول و همانند ماه های گذشته جلی بین متشکل از سه نسخه اندروید 4.1، 4.2 و 4.3 با مجموع 50.9 درصد بیشترین سهم را در اختیار خود کرده است. لازم به ذکر است جلی بین در ماه گذشته مجموع 53.8 درصد از کل بازار را در اختیار داشت که در این ماه با کاهش رو به رو شد. پس از جلی بین و کیت کت نیز نان زنجبیلی همچنان با کسب 9.8 درصد از کل بازار سومین نسخه فعال اندروید در بازار به حساب می آید.

البته اگر بخواهیم از زاویه ای دیگر به این جدول بنگریم و نسخه های مختلف جلی بین را جداگانه حساب کنیم، اندروید 4.4 در حال حاضر بیشترین سهم را در اختیار خود دارد. پس از آن اندروید 4.1 و 4.2 در رتبه های بعدی هستند.

android