android-kit-kat

گوگل جدیدترین وضعیت توزیع نسخه های مختلف سیستم عامل اندروید در ماه آگوست را منتشر کرد که در آن اندروید جلی بین متشکل از سه نسخه 4.1، 4.2 و 4.3 همچنان در رتبه اول پر مصرف ترین نسخه های اندروید قرار گرفته اند. اندروید جلی بین در این جدول با مجموع سهم 53.8 درصد بیش از نیمی از دستگاه های اندرویدی را تشکیل میدهد.

اما پس از جلی بین اندروید 4.4 کیت کت به بالاترین میزان سهم خود از ابتدا تا به امروز رسیده است. این نسخه با مجموع سهم 24.5 درصد نزدیک به یک چهارم از کل دستگاه های اندرویدی را تشکیل میدهد. نکته جالب اختلاف ناچیز کیت کت با اندروید 4.1 است که با سهم 25.1 درصدی بیشترین میزان سهم یک نسخه مجزا را به خود اختصاص داده است.
gsmarena_001 (2)
پس از جلی بین و کیت کت، اندروید های نان زنجبیلی و بستنی نانی نیز در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفته اند.

gsmarena