عرضه اکسپریا XZ1 در کشور ما بسیار زودتر از بازارهای دیگر رخ میدهد. ایران امسال نیز در صف اولین کشورهایی است که پرچمدار سونی در آن عرضه میگردد. این تلفن هوشمند قدرتمند پیش از آغاز ماه مهر و در همین ماه سپتامبر، خود را به بازار کشور ما خواهد رساند.

اکسپریا XZ1 در صورتی که همه چیز طبق برنامه پیش رود، تا پایان همین هفته در کشور ایران عرضه خواهد شد. قیمت این گوشی هنوز به صورت قطعی مشخص نیست اما همان قیمتی که پرچمداران قبلی سونی در بدو ورود داشتند، برای اکسپریا XZ1 نیز قابل انتظار است.

اما مثل همیشه پرچمدار جدید سونی نیز همراه با کارت هدیه نقدی در کشور ما به دست مشتریان خواهد رسید. کارت هدیه نقدی برای اولین خریداران اکسپریا XZ1 مبلغ 200 هزار تومان است که به مدت حدود 10 روز پا بر جا خواهد ماند. بعد از این دوره کارت هدیه کاهش پیدا خواهد کرد.

وضعیت کارت هدیه و قیمت نهایی اکسپریا XZ1 تا زمان عرضه رسمی ممکن است دستخوش تغییر شود. آنچه که تا این لحظه به نظر میرسد، کارت هدیه نقدی 200 هزار تومانی با قیمت کمتر از 2.5 میلیون تومانی برای اکسپریا XZ1، چیزی است که تا پایان هفته در انتظار ماست.